Codeigniter Dinamik Drowdown Listesi Helper

/helper/dropdown_helper.php <?php if(!defined(‘BASEPATH’)) exit(‘No direct script access allowed’); function listData($table, $name, $value, $orderBy=’ASC’){ $items = array(); $CI =& get_instance(); if($orderBy){ $CI->db->order_by($value,$orderBy); } $query = $CI->db->select(“$name,$value”)->from($table)->get(); if ($query->num_rows() > 0){ foreach($query->result() as $data) { $items[$data->$name] = $data->$value; } $query->free_result(); return $items; } } /config/autoload.php $this->load->helper(‘form’,dropdown’); /controllers/test.php <?php class Test extends CI_Controller { public function index() { […]

Read More

Ubuntu – Laravel 4 Geliştirme Ortamı Oluşturmak

Composer için curl indirme: sudo apt-get install curl Php 5.5 kurulumu: sudo apt-get install php5 php5-gd php5-json php5-ldap php5-pgsql php5-mcrypt Composer kurulumu: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php Laravel kurulumu: php composer.phar create-project laravel/laravel –prefer-dist

Read More

CodeIgniter Batch Insert

$data = array( array( ‘text’ => ‘Text2′ , ‘user_id’ => 1 ), array( ‘text’ => ‘Text2′ , ‘user_id’ => 2 ) ); $this->db->insert_batch(‘table’, $data);

Read More

CodeIgniter Enable_Profiler

Debug ve optimize etmek için sayfanın benchmark ve diğer sayfada yapılan işlemlerin sonuçlarını biz gösteren kod: $this->output->enable_profiler(TRUE);

Read More

CodeIgniter PostgreSql Ayarları

CodeIgniter framework içinde config/database.php dosyasını şu şekilde düzenliyoruz: $db['default']['hostname'] = ‘localhost’; $db['default']['username'] = ‘postgres’; $db['default']['password'] = ‘postgres’; $db['default']['database'] = ‘abc_gis’; $db['default']['dbdriver'] = ‘postgre’; $db['default']['dbprefix'] = ”; $db['default']['pconnect'] = TRUE; $db['default']['db_debug'] = TRUE; $db['default']['cache_on'] = FALSE; $db['default']['cachedir'] = ”; $db['default']['char_set'] = ‘utf8′; $db['default']['dbcollat'] = ‘utf8_general_ci’; $db['default']['swap_pre'] = ”; $db['default']['autoinit'] = TRUE; $db['default']['stricton'] = FALSE; $db['default']['port'] = […]

Read More

Yii Framework Giriş

Başlangıç için iyi ve güzel bir Php Framework olan Yii Framework için başlangıç seviyesinde anlatım yapan bir youtube channel’ı paylaşıyorum sizinle: http://www.youtube.com/user/IterativeRedux/videos

Read More