Excel Ad-Soyad Bölme

Ad: =LEFT(A2,FIND(“^^”,SUBSTITUTE(A2,” “,”^^”,LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,” “,””))))-1) Soyad: =TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,LEN(A2))),LEN(A2)))

Read More

Windows’ta Birden Fazla Dosya Adındaki Karakteri Değiştirmek

Windows PowerShell‘i açarak şu komutu kullanabilirsiniz: Dir | Rename-Item –NewName { $_.name –replace ” “, “_” } Benim kullandığım başlıca replace kodları şunlar: Dir | Rename-Item –NewName { $_.name –replace “ç”,”ç” } Dir | Rename-Item –NewName { $_.name –replace “ı”,”ı” } Dir | Rename-Item –NewName { $_.name –replace “ÄŸ”,”ğ” } Dir | Rename-Item –NewName { […]

Read More

Windows – Phalcon Framework Kurulumu

http://phalconphp.com/tr/download/windows adresinden phalcon framework php_phalcon.dll dosyasını indirin. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı C:\xampp\php\ext dizinine kopyalayın ve Xampp üzerinden Apache’yi durdurup, tekrar başlatın. phpinfo sayfasına baktığınızdan phalcon extension’ını kurduğunuzu göreceksiniz. Daha sonra https://github.com/phalcon/phalcon-devtools adresinden de Geliştirici Aracı’nı indirin ve C:\ dizini altına kopyalayın. Daha sonrasında sistem Ortam Değişkenleri(Environment Variables) listendeki Path bilgisine şunları ekleyin: c:\xampp\php; c:\phalcon-devtools Sonrasında […]

Read More

Windows XAMPP Üzerinde Mysql Import

Komut Satırı’nı yönetici olarak çalıştırdıktan sonra C:\xampp\mysql\bin dizinine geçiyoruz. Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz: mysql -u {DB_USER} -p {DB_NAME} < path/to/file/ab.sql

Read More

Windows 7 64Bit Memcache Kurulumu

Öncelikle buradan memcache binary dosyasını indiriyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyayı C dizini altında C:\memcached klasörü altına çıkartıyoruz. Daha sonra Komut Satırı’nı yönetici modunda açıyoruz. Memcache’i kurmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d install Memcache’i başlatmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d start Memcache’i durdurmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d stop Daha sonra buradan php.ini […]

Read More

Windows 7 – Apache Maven Kurulumu

Windows 7 için kurulum yapmak için öncelikle http://maven.apache.org/download.cgi sayfasından apache-maven-x.x.x-bin.zip dosyasını indirip, C dizini altına apache-maven-x.x.x isimli klasör içine dosyaları kopyalarız. Daha sonra Control Panel > All Control Panel Items > System > Advanced system settings > Environment Variables penceresini açar, JAVA_HOME değişkeni oluşturup, değerini C:\Program Files\Java\jdkx.x.x olarak belirleriz. Daha sonra MAVEN_HOME değişkeni oluşturup, değerini […]

Read More