RabbitMQ Örnek Proje

Java Maven kullanarak hazırlayacağımız projede Eclipse için M2E eklentisini kurmamız gerekiyor. Daha sonra pom.xml dosyasına şunları ekleyeceğiz: <dependency> <groupId>com.rabbitmq</groupId> <artifactId>amqp-client</artifactId> <version>3.0.4</version> </dependency> <dependency> <groupId>commons-lang</groupId> <artifactId>commons-lang</artifactId> <version>2.6</version> </dependency> Endpoint.js package com.marmelatbilisim.rabbitmq; import java.io.IOException; import com.rabbitmq.client.Channel; import com.rabbitmq.client.Connection; import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory; public abstract class EndPoint { protected Channel channel; protected Connection connection; protected String endPointName; public EndPoint(String endpointName) […]

Read More