PDO Database Class

config.php <?php define(“DB_HOST”, “localhost”); define(“DB_USER”, “root”); define(“DB_PASS”, “”); define(“DB_NAME”, “test”); database.class.php <?php class Database{ private $host = DB_HOST; private $user = DB_USER; private $pass = DB_PASS; private $dbname = DB_NAME; private $dbh; private $error; private $stmt; public function __construct(){ $dsn = ‘mysql:host=’ . $this->host . ‘;dbname=’ . $this->dbname . ‘;charset=utf8′; $options = array( PDO::ATTR_PERSISTENT => […]

Read More

Türkiye Telefon Kodu Veritabanı

Öncelikle buradan telefon kodu bilgilerinin olduğu xml dosyasını bilgisayarınıza indirin. Daha sonra veritabanına telefon kodlarını gireceğiniz tabloyu şöyle hazırlayın: CREATE TABLE `telcode` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `city` varchar(25) collate utf8_turkish_ci default NULL, `telCode` varchar(7) collate utf8_turkish_ci default NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci; Sonra şu php dosyalarını hazırlayıp, çalıştırmanız yeterli […]

Read More

Geçmiş Tarih İşlemleri

Geçen Yıl: SELECT * FROM table WHERE YEAR(date_created) = YEAR(CURRENT_DATE – INTERVAL 1 YEAR); Geçen Ay: SELECT * FROM table WHERE MONTH(date_created) = MONTH(CURRENT_DATE – INTERVAL 1 MONTH); Geçen Hafta: SELECT * FROM table WHERE WEEK(date_created) = WEEK(CURRENT_DATE – INTERVAL 1 WEEK); Geçen Gün: SELECT * FROM table WHERE DAY(date_created) = DAY(CURRENT_DATE – INTERVAL 1 […]

Read More