Tükçe Karakter Düzeltme Fonksiyonu

function duzelt($metin) { $metin = trim($metin); $metin = strtolower($metin); $bul = array(“ı”,”Å?”,”ü”,”ç”,”ö”,”Ä?”,”ÅŸ”,”Ç”,”Ä°”,”ÄŸ”,”Åz”,”Ö”,”Ãœ”,”ı”,”Å?”,”ç”,”ö”,”Ä?”,”ÅŸ”,”Ç”,”Ä°”,”ÄŸ”,”Åz”,”Ö”,”Ãœ”,”ü”,”ÄŸ”); $duzelt = array(“ı”,”ş”,”ü”,”ç”,”ö”,”ğ”,”ş”,”Ç”,”i”,”ğ”,”Ş”,”Ö”,”Ü”,”ı”, “ş”, “ç”, “ö”, “ğ”, “ş”, “Ç”, “i”, “ğ”, “Ş”, “Ö”, “Ü”, “ü”, “ğ”); $metin = str_replace($bul, $duzelt, $metin ); return $metin; }

Read More

MySql Yedek Alma Dosyası

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’); define(‘DB_NAME’, ‘veritabani_adi’); define(‘DB_USER’, ‘veritabani_kullaniciadi’); define(‘DB_PASSWORD’, ‘parola’); define(‘BACKUP_SAVE_TO’, ‘yedek_alinacak_dizin’); $time = time(); $day = date(‘j’, $time); if ($day == 1) { $date = date(‘Y-m-d’, $time); } else { $date = $day; } $backupFile = BACKUP_SAVE_TO . ‘/’ . DB_NAME . ‘_’ . $date . ‘.gz’; if (file_exists($backupFile)) { unlink($backupFile); } $command = ‘mysqldump –opt […]

Read More

Subdomain Oluşturma ve Silme

Hiç lafı uzatmadan direk kodları sizinle paylaşacağım. Subdomain eklemek için: $cpanel_user = ‘user’; $cpanel_pass = ‘pass’; $cpanel_skin = ‘x3′; $cpanel_host = ‘localhost’; $subdomain = ‘mysubdomain’; // mysubdomain.siteadi.com $sock = fsockopen($cpanel_host,2082); if(!$sock) { print(‘Socket error’); exit(); } $pass = base64_encode(“$cpanel_user:$cpanel_pass”); $in = “GET /frontend/$cpanel_skin/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=$cpanel_host&domain=$subdomain\r\n”; $in .= “HTTP/1.0\r\n”; $in .= “Host:$cpanel_host\r\n”; $in .= “Authorization: Basic $pass\r\n”; $in […]

Read More

PHP Regular Expression Örnekleri

1- E-Posta Adresi: $email=”test@example.com”; if(preg_match(‘/^[^0-9][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[@][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[.][a-zA-Z]{2,4}$/’,$email)){ echo”Your email is ok.”; } else{ echo”Wrong email address format”; } if(filter_var(‘test+email@fexample.com’, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){ echo”Your email is ok.”;}else{echo”Wrong email address format.”; } 2- Kullanıcı Adı: $username=”user_name12″; if(preg_match(‘/^[a-z\d_]{5,20}$/i’,$username)){ echo”Your username is ok.”; }else{ echo”Wrong username format.”; } 3- Telefon Numarası: $phone=”(021)423-2323″;if(preg_match(‘/\(?\d{3}\)?[-\s.]?\d{3}[-\s.]\d{4}/x’,$phone)){ echo”Your phone number is ok.”; }else{ echo”Wrong phone number.”; } 4- […]

Read More

PHP İçin Güzel Bir Kaynak

Normalde PHP kaynak sitesi dendiğinde işi biraz bilen herkesin aklına elbette ki http://www.php.net sitesi gelir. Ancak, gel gelelim, bugün (aslında çok daha eskiden fakat linki yeni buldum) yeni bir adres daha keşfettim ve paylaşmak istedim. Buyrun: http://www.phptherightway.com

Read More

MVC4 Razor ile Ajax Kullanmak

HomeController.cs : [HttpPost] public ActionResult test() { return Content(“Done!”); } View.cshtml : <script type=”text/javascript”> $.ajax({ url: ‘@Url.Action(“test”,”Home”)’, data: {dealerId: dealerID}, type: ‘POST’, success: function(data) { alert(data); } }); </script>

Read More

10 Önemli JQuery İpucu

1- En son sürümü kullanın JQuery’nin en son sürümünü aşağıdaki adresten indirebilirsiniz: http://jquery.com/download/ 2- Basit seçiciler kullanın $(‘li[data-selected="true"] a’) // yavaş bir se&ccedil;im $(‘li.selected a’) // idare eder $(‘#elem’) // En iyi performans $(“.sinif”) // yerine $(“div.sinif”) // bu kullanım daha doğrudur. vardegisken = $(“#menu a.buton”); // yerine var $degisken = $(“#menu a.button”); // bu […]

Read More