Partition oluşturma çeşitleri; Range, List, Hash, Key, LinearHash.

Biz örnek olarak Key Partition türünü uygulayacağız.

Örnek Kod:

Oluşturulan partition’ları görmek için şu sql sorgusunu çalıştırıyoruz:

Daha sonra tablomuza veri insert ediyoruz:

Partition işleminin veritabanı sorgularında bize performans artışı sağlaması için yapacağımız select sorgularında where komutunda ilk önce partition yapmak için seçtiğimiz key ile başlamalıyız.

Örneğin;

Ayrıca daha fazla bilgi için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://blog.mustafakirimli.com/mysql-partition-kullanimi-ve-partition-turleri/328

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">