Tüm hata raporlarını kapatır:

Sadece basit hataları gösterir:

E_NOTICE kullanıldığı için gereksiz hata mesajlarını göstermez:

E_NOTICE harici tüm hata mesajlarını gösterir:

Tüm hata mesajlarını gösterir: