Tüm hata raporlarını kapatır:

error_reporting(0);

Sadece basit hataları gösterir:

error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

E_NOTICE kullanıldığı için gereksiz hata mesajlarını göstermez:

error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);

E_NOTICE harici tüm hata mesajlarını gösterir:

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

Tüm hata mesajlarını gösterir:

error_reporting(E_ALL);