<?php

  function generate_sef_link_text($string){

    $convert_from = array("Ç", "ç", "Ğ", "ğ", "ı", "İ", "Ö", "ö", "Ş", "ş", "Ü", "ü"); // türkçe karakterler
    $convert_to = array("C", "c", "G", "g", "i", "I", "O", "o", "S", "s", "U", "u"); // ingilizce karakterler

    $string = trim($string); // stringin başındaki ve sonundaki boşlukları sil
    $string = str_replace($convert_from,$convert_to,$string); // türkçe karakterleri ingilizce karakterlere çevir
    $string = preg_replace('/\r|\n/',' ',$string); // newline ( yeni satır ) karakterlerini boşluğa çevir
    $string = preg_replace('/[^A-Za-z0-9]/',' ',$string); // alfanumerik olmayan karakterleri boşluğa çevir
    $string = preg_replace('/\s+/',' ',$string); // fazladan boşlukları sil
    $string = str_replace(' ','-',$string); // boşlukları - işaretine çevir
    $string = strtolower($string); // karakterleri küçük harflere çevir

    return $string;
  }

  echo generate_sef_link_text("PHP - SEF Link Fonksiyonu"); // Çıktı : php-sef-link-fonksiyonu

?>