Aşağıdaki klasörü oluşturun;

sudo mkdir -p /var/www/test.com/html

Aşağıdaki kodla oluşturduğunuz dizine kullanıcı haklarını verin;

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/test.com/html/

Aşağıdaki kodla dizinin yazma izinlerini değiştirin;

sudo chmod -R 755 /var/www/test.com/html

Aşağıdaki kod yardımıyla dizine ait config’ler tanımlayacağınız dosyayı oluşturun;

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/test.com.conf

Oluşturduğunuz config dosyasına aşağıdaki kodları girin;

<VirtualHost *:80>
    ServerName test.com
    ServerAlias www.test.com
 
    ServerAdmin webmaster@test.com
    DocumentRoot /var/www/test.com/html
</VirtualHost>

Daha sonra a2ensite ile hazırladığınız config dosyasını tanımlayın;

sudo a2ensite test.com.conf

Daha sonra hosts dosyasını açın ve aşağıdaki şekilde domain’leri buna tanımlayın;

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 test.com
127.0.0.1 www.test.com

En son olarak da apache’yi restart edin;

sudo service apache2 restart

Comments

 1. Pingback: 2bloggers