nginx Config Test

Default nginx config dosyasını test etmek için: /usr/bin/nginx -t Test için hazırlanmış default config dışındaki bir nginx config dosyasını test etmek için: /usr/bin/nginx -t -c ~/mynginx.conf Bazı yardımcı parametreler: -c Özel bir nginx config path’i belirtir -g global talimatlar tanımlar -t nginx config dosyasını çalıştırmadan, sadece doğru syntax ile yazılıp yazılmadığını test eder -s birincil […]

Read More

Ubuntu Redis 2.8.9

Install sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/redis-server sudo apt-get update sudo apt-get install redis-server Remove sudo apt-get purge –auto-remove redis-server Start/Stop/Restart /etc/init.d/redis-server start /etc/init.d/redis-server stop /etc/init.d/redis-server restart Use Redis redis-cli ping set mykey somevalue get mykey

Read More

Ubuntu RabbitMQ Kurulumu

Debian tabanlı Ubuntu işletim sistemimize RabbitMQ Server kurmak için terminal’de şu komutu yazmamız yeterli: sudo apt-get install rabbitmq-server Veya bir başka yöntem olarak http://www.rabbitmq.com/download.html sayfasından .deb dosyasını indirip, manuel kurulum da yapabiliriz. Kurulum işlemi bittikten sonra RabbitMQ Server’ı durdurmak/başlatmak/vb. işlemler için de terminalden şu komutları kullanabilirsiniz: sudo invoke-rc.d rabbitmq-server stop/start/etc.

Read More

Ubuntu Sublime Text 3 Kurulumu

http://www.sublimetext.com/3 adresinden işletim sisteminize uygun olan(32/64bit) .deb dosyasını bilgisayarınıza indirin veya terminalde şu komutu çalıştırın: wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime-text_build-3065_amd64.deb Daha sonra terminalden dosyanın olduğu dizine gidin. Sonra şu komutu çalıştırarak kurulumu yapın: sudo dpkg -i sublime-text_build-3065_amd64.deb

Read More

Pfx Dosyasını Key ve Crt Yapma

openssl pkcs12 -in file.pfx -nocerts -out file.pem -nodes eğer .pfx dosyası şifreli değilse; openssl pkcs12 -in file.pfx -nokeys -out file.pem daha sonra .pem dosyasından .key dosyası oluşturmak için; openssl rsa -in file.pem -out file.key .pfx dosyasından .crt oluşturmak için; openssl pkcs12 -in file.pfx -clcerts -nokeys -out file.crt

Read More

Ssl Key-Crt Dosyaları Eşleşme Kontrolü

Ssl sertifika dosyalarındaki kodların eşleşip eşleşmediğini terminal üzerinden kontrol etmek için iki yöntem vardır. Birincisi .key ve .crt dosyalarını karşılaştırmak: openssl x509 -noout -modulus -in file.crt | openssl md5 openssl rsa -noout -modulus -in file.key | openssl md5 İkincisi ise .csr ile .crt dosyalarını karşılaştırmak: openssl x509 -noout -modulus -in file.crt | openssl md5 openssl […]

Read More