Shutdown-Reboot Komutu

Komut satırından sistemi kapatmak veya yeniden başlatmak için şu komutları kullanıyoruz: sudo halt sudo shutdown -h now sudo reboot

Read More

Fare Scroll Hızını Ayarlama

Bunun için terminale girip aşağıdaki kodu yazıyorsunuz: sudo xset m 3 4 Buradaki 3 değeri eğer sizin için fazla ise daha küçük bir sayı ile değiştirebilirsiniz. Ayarları default haline döndürmek için ise şu kodu kullanıyorsunuz: sudo xset m default

Read More

Dizin Kopyalama

Linux terminal üzerinde bir dizindeki tüm dosyaları başka bir dizine kopyalamak için aşağıdaki kodu kullanacaksınız. Yalnız dikkat, directory’leri root’tan gelerek yazmak gerekiyor: cp -option source destination Buradaki option’lardan kısaca söz etmek gerekirse; -a : (all) – hepsi -v : (verify) – tüm dosyaları taşımayı onayla -r : (recursively) – ardışık olarak Örnekleyecek olursak; cp -avr […]

Read More

Grub Düzenleme

Grub, yani Linux açılış yöneticisini düzenlemek için şu dosyayı açıp, gerekli yerleri gerektiği şekilde değiştiriyoruz: sudo nano /boot/grub/grub.cfg Buradan default seçili olan satırı seçiyoruz. Açılış yöneticisinin kaç saniye bekleyeceğini veya çözünürlüğünü değiştirmek için de şu dosyaya bakıyoruz: sudo nano /etc/default/grub

Read More

OpenJDK ve OpenJRE Kurulumu

Java eklentilerini çalıştırmak için Linux sistemimize de Java Development Kit(JDK) ve Java Runtime Environment(JRE) kurmamız gerekiyor. Bunu için şu kodları yazıyoruz: sudo apt-get install openjdk-7-jdk openjdk-7-jre

Read More

OpenSSH Kurulumu

SSH yani Secure Shell programını Linux sistemimize kurmak için şu kodları kullanıyoruz: sudo apt-get install openssh-server openssh-client

Read More

Ubuntu – Web Server Kurulumu (LAMP-FTP-PhpMyAdmin)

Öncelikle Ubuntu Server 12.04 LTS dosyasını indirip http://www.ubuntu.com/download/server , server olacak bilgisayarımıza CD/DVD/Flash Disk’imizi bağlayarak kuruluma başlıyoruz. Sonra kurulum sırasında ilgili bilgileri sırasıyla dolduruyoruz: Hostname: webserverubuntu Full Name: Emre Talu Username: emre Password: 12345 – No encrypt home folder Guided – use entire disk Partitions info windows – Yes HTTP proxy: empty Configuration tasksel – […]

Read More

Ubuntu – Broadcom Wireless Sorunu(b43)

Linux kullananlar bilir, söz konusu broadcom wireless driver olduğunda hep sıkıntı vardır. Doğal olarak bu sıkıntı bende de oldu. İnternetten indirdiğim .deb paketlerini kurarak da üstesinden gelemedim. En sonunda bir kablolu bağlantı yaparak şu kodları terminal erkanında çalıştırdım: sudo apt-get update sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential dkms sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source sudo apt-get install bcmwl-kernel-source […]

Read More