Öncelikle buradan memcache binary dosyasını indiriyoruz.
Daha sonra indirdiğimiz dosyayı C dizini altında C:\memcached klasörü altına çıkartıyoruz.
Daha sonra Komut Satırı’nı yönetici modunda açıyoruz.

Memcache’i kurmak için şu komutu yazıyoruz:

C:\memcached\memcached.exe -d install

Memcache’i başlatmak için şu komutu yazıyoruz:

C:\memcached\memcached.exe -d start

Memcache’i durdurmak için şu komutu yazıyoruz:

C:\memcached\memcached.exe -d stop

Daha sonra buradan php.ini dosyasında memcache’i tanıtacağımız dll dosyasını indiriyoruz.
Bu dosyayı C:\xampp\php\ext dizini altına kopyalıyoruz.
Daha sonra php.ini dosyasını açıp aşağıdaki kodları ekliyoruz:

extension=php_memcache.dll

[Memcache]
memcache.allow_failover = 1
memcache.max_failover_attempts = 20
memcache.chunk_size = 8192
memcache.default_port = 11211

Son olarak Apache sunucumuzu yeniden başlatıyoruz ve memcache kurulmuş oluyor.