XUbuntu – apache2: Could not reliably determine the server …

apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message Çözümü: /etc/apache2/apache2.conf dosyasının sonuna ServerName localhost kodunu ekleyin. /etc/apache2/conf-available/servername.conf isminde bir dosya oluşturun ve içinde ServerName localhost kodunu ekleyin. Daha sonra /etc/apache2/conf-enabled altına aşağıdaki kodlarla bir soft-link oluşturun: ln -s /etc/apache2/conf-available/servername.conf . veya […]

Read More

CentOS nginx ile ngx_pagespeed ve ngx_cache_purge Modülü Kurulumu

yum update yum install gcc-c++ pcre-devel pcre-devel zlib-devel make unzip openssl-devel mkdir -p /opt/nginx/modules cd /opt/nginx/modules ngx_pagespeed modülünü indirmek için: wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/release-1.7.30.3-beta.zip unzip release-1.7.30.3-beta.zip cd ngx_pagespeed-release-1.7.30.3-beta/ wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.7.30.3.tar.gz tar -xzf 1.7.30.3.tar.gz ngx_cache_purge modülünü indirmek için: wget http://labs.frickle.com/files/ngx_cache_purge-2.1.tar.gz tar -xzf ngx_cache_purge-2.1.tar.gz nginx indirmek için: cd /opt/nginx/ wget http://nginx.org/download/nginx-1.4.5.tar.gz tar -xzf nginx-1.4.5.tar.gz cd nginx-1.4.5/ ./configure –add-module=/opt/nginx/modules/ngx_pagespeed-release-1.7.30.3-beta \ […]

Read More

Ubuntu Nginx Pagespeed Kurulumu

Önce bağımlılıkları kuruyoruz: sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip Sonra nginx pagespeed’i aşağıdaki kodları sırasıyla çalıştırarak kuruyoruz: cd NPS_VERSION=1.9.32.2 wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/release-${NPS_VERSION}-beta.zip unzip release-${NPS_VERSION}-beta.zip cd ngx_pagespeed-release-${NPS_VERSION}-beta/ wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_VERSION}.tar.gz tar -xzvf ${NPS_VERSION}.tar.gz Sonra nginx’i aşağıdaki kodları sırasıyla çalıştırarak kuruyoruz: * Nginx’i indirmeden önce http://nginx.org/en/download.html adresinden son stabil sürüm bilgisini alın. cd NGINX_VERSION=1.6.2 wget http://nginx.org/download/nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz tar […]

Read More

Ubuntu’da Nginx Kurulumu

sudo apt-get update sudo apt-get install nginx Daha sonra eğer sistemde apache kuruluysa onu durduruyoruz: sudo service apache2 stop Daha sonra sistemde nginx’in durumuna bakıyoruz: sudo service nginx status Eğer çalışmıyorsa çalışır hale getiriyoruz: sudo service nginx start Daha sonra aşağıdaki kodla server’ımızın IP adresini öğrenip, browser’da o sayfayı açtığımızda nginx’in çalıştığını görüyoruz: ip addr […]

Read More

nginx Config Test

Default nginx config dosyasını test etmek için: /usr/bin/nginx -t Test için hazırlanmış default config dışındaki bir nginx config dosyasını test etmek için: /usr/bin/nginx -t -c ~/mynginx.conf Bazı yardımcı parametreler: -c Özel bir nginx config path’i belirtir -g global talimatlar tanımlar -t nginx config dosyasını çalıştırmadan, sadece doğru syntax ile yazılıp yazılmadığını test eder -s birincil […]

Read More

Ubuntu Redis 2.8.9

Install sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/redis-server sudo apt-get update sudo apt-get install redis-server Remove sudo apt-get purge –auto-remove redis-server Start/Stop/Restart /etc/init.d/redis-server start /etc/init.d/redis-server stop /etc/init.d/redis-server restart Use Redis redis-cli ping set mykey somevalue get mykey

Read More