Windows – Phalcon Framework Kurulumu

http://phalconphp.com/tr/download/windows adresinden phalcon framework php_phalcon.dll dosyasını indirin. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı C:\xampp\php\ext dizinine kopyalayın ve Xampp üzerinden Apache’yi durdurup, tekrar başlatın. phpinfo sayfasına baktığınızdan phalcon extension’ını kurduğunuzu göreceksiniz. Daha sonra https://github.com/phalcon/phalcon-devtools adresinden de Geliştirici Aracı’nı indirin ve C:\ dizini altına kopyalayın. Daha sonrasında sistem Ortam Değişkenleri(Environment Variables) listendeki Path bilgisine şunları ekleyin: c:\xampp\php; c:\phalcon-devtools Sonrasında […]

Read More

Ubuntu – RabbitMQ Kurulumu

localhost:15672 username: guest password: guest

Read More

Windows XAMPP Üzerinde Mysql Import

Komut Satırı’nı yönetici olarak çalıştırdıktan sonra C:\xampp\mysql\bin dizinine geçiyoruz. Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

Read More

Windows 7 64Bit Memcache Kurulumu

Öncelikle buradan memcache binary dosyasını indiriyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyayı C dizini altında C:\memcached klasörü altına çıkartıyoruz. Daha sonra Komut Satırı’nı yönetici modunda açıyoruz. Memcache’i kurmak için şu komutu yazıyoruz:

Memcache’i başlatmak için şu komutu yazıyoruz:

Memcache’i durdurmak için şu komutu yazıyoruz:

Daha sonra buradan php.ini dosyasında memcache’i tanıtacağımız dll dosyasını indiriyoruz. […]

Read More

CentOS 6 Git Kurulumu

Kullanımı:

Read More

Ubuntu – Laravel 4 Geliştirme Ortamı Oluşturmak

Composer için curl indirme:

Php 5.5 kurulumu:

Composer kurulumu:

Laravel kurulumu:

Read More

Composer Kurulumu

Composer’ı indirip, kurmak için:

veya

Başka bir dizin altına kurmak için:

Composer için özel bir isim kullanmak (default: composer.phar):

Özel bir versiyon için kurulum yapmak:

Read More

XUbuntu – apache2: Could not reliably determine the server …

apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message Çözümü: /etc/apache2/apache2.conf dosyasının sonuna ServerName localhost kodunu ekleyin. /etc/apache2/conf-available/servername.conf isminde bir dosya oluşturun ve içinde ServerName localhost kodunu ekleyin. Daha sonra /etc/apache2/conf-enabled altına aşağıdaki kodlarla bir soft-link oluşturun:

veya

Read More