.htaccess’ten nginx config’ine Rewrite Rule Dönüşümü

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)-kasko-sigortasi$ /arac-kasko/index.php?arac=$1 RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)-kasko-sigortasi/$ /arac-kasko/index.php?arac=$1 location / { rewrite “^/([a-zA-Z0-9_-]+)-kasko-sigortasi$” /arac-kasko/index.php?arac=$1; rewrite “^/([a-zA-Z0-9_-]+)-kasko-sigortasi/$” /arac-kasko/index.php?arac=$1; }

Read More

Windows – Phalcon Framework Kurulumu

http://phalconphp.com/tr/download/windows adresinden phalcon framework php_phalcon.dll dosyasını indirin. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı C:\xampp\php\ext dizinine kopyalayın ve Xampp üzerinden Apache’yi durdurup, tekrar başlatın. phpinfo sayfasına baktığınızdan phalcon extension’ını kurduğunuzu göreceksiniz. Daha sonra https://github.com/phalcon/phalcon-devtools adresinden de Geliştirici Aracı’nı indirin ve C:\ dizini altına kopyalayın. Daha sonrasında sistem Ortam Değişkenleri(Environment Variables) listendeki Path bilgisine şunları ekleyin: c:\xampp\php; c:\phalcon-devtools Sonrasında […]

Read More

Ubuntu – RabbitMQ Kurulumu

sudo apt-get install erlang sudo add-apt-repository “deb http://www.rabbitmq.com/debian/ testing main” wget https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc sudo apt-key add rabbitmq-signing-key-public.asc sudo apt-get update sudo apt-get install rabbitmq-server sudo rabbitmqctl status sudo rabbitmqctl start sudo rabbitmqctl stop sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management localhost:15672 username: guest password: guest

Read More

Windows XAMPP Üzerinde Mysql Import

Komut Satırı’nı yönetici olarak çalıştırdıktan sonra C:\xampp\mysql\bin dizinine geçiyoruz. Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz: mysql -u {DB_USER} -p {DB_NAME} < path/to/file/ab.sql

Read More

Windows 7 64Bit Memcache Kurulumu

Öncelikle buradan memcache binary dosyasını indiriyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyayı C dizini altında C:\memcached klasörü altına çıkartıyoruz. Daha sonra Komut Satırı’nı yönetici modunda açıyoruz. Memcache’i kurmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d install Memcache’i başlatmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d start Memcache’i durdurmak için şu komutu yazıyoruz: C:\memcached\memcached.exe -d stop Daha sonra buradan php.ini […]

Read More

CentOS 6 Git Kurulumu

wget http://git-core.googlecode.com/files/git-1.8.3.4.tar.gz yum install zlib-devel perl-CPAN gettext gcc tar xvfz git-1.8.3.4.tar.gz cd git-1.8.3.4 ./configure make make prefix=/usr install git –version Kullanımı: git clone git://github.com/link

Read More

Ubuntu – Laravel 4 Geliştirme Ortamı Oluşturmak

Composer için curl indirme: sudo apt-get install curl Php 5.5 kurulumu: sudo apt-get install php5 php5-gd php5-json php5-ldap php5-pgsql php5-mcrypt Composer kurulumu: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php Laravel kurulumu: php composer.phar create-project laravel/laravel –prefer-dist

Read More

Composer Kurulumu

Composer’ı indirip, kurmak için: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php veya php -r “readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);” | php Başka bir dizin altına kurmak için: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php — –install-dir=bin Composer için özel bir isim kullanmak (default: composer.phar): curl -sS https://getcomposer.org/installer | php — –filename=composer Özel bir versiyon için kurulum yapmak: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php — […]

Read More