Inner Join Kullanımı

SELECT (alacağımız veriler) FROM tablo1 INNER JOIN tablo2 ON (kurallar); Bir örnek verecek olursak; SELECT etiket_id, baslik FROM etiketler_yazi INNER JOIN etiketler ON etiket_id=etiketler.id;

Read More

Random Select Sorgusu

Sitenizde rastgele veri çekmek için random değerler kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için şahsen benim aklıma gelen ilk metod bir array oluşturup, içine php’nin rand() fonksiyonu ile ihtiyacım kadar random sayı üretip, sonra veritabanından bu verileri çağırmak oldu. Ancak sonra bu işin belki php değil de veritabanı tarafında daha kolay bir yöntemi vardır dedim ve araştırma yapınca […]

Read More

Aynı Tabloyu Procedure İçinde 2 Kez Kullanmak

select TakasSonuc.*, Kitap.id as kid, Kitap.kitapadi, Kitap.resim as kresim, k1.adsoyad as k1adsoyad, k1.kullaniciadi as k1kadi, k2.adsoyad as k2adsoyad, k2.kullaniciadi as k2kadi, a.id as apid, g.id as gpid, a.resim as apresim , g.resim as gpresim from TakasSonuc inner join Kitap on Kitap.id = TakasSonuc.kitapid inner join (Kullanici as k1 inner join Profil as a on k1.id […]

Read More

1Gün/1 Hafta/1 Ay Önceki Kayıtları Getirmek

SELECT * FROM TabloAdi WHERE tarih >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY id DESC DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 MICROSECOND) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 MINUTE) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 HOUR) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 DAY) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 WEEK) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 MONTH) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 QUARTER) DATE_SUB(curdate(), INTERVAL 1 YEAR)

Read More

PDO Kullanımı

Yıllardır kullanılan, eski MySql komutları ile PDO komutlarını karşılaştırmalı olarak veren güzel bir wiki sayfası olmuş. http://wiki.hashphp.org/PDO_Tutorial_for_MySQL_Developers

Read More