MySql Tablolardaki Index Özelliği Nedir?

Index, tablolarda bulunan sütunlarının bazılarının özel şekilde düzenlenmiş halidir. Bu alanların özel düzenlenmesi sayesinde sorgular daha hızlı ve performanslı çalışır ve geriye daha çabuk sonuçlar dönmesini sağlamaktadır. Hangi Sütunlara Index konulmalıdır? Primary key ve Foreign key sütunları. Sorgularda çok sık kullanılan sütunlar. Çok sık sıralamaya tabi tutulan sütunlar. Gruplama yapılan sütunlar (group by). Index gerektirmeyen […]

Read More

MySql Sorgularında Performans Arttırmak

1- Mümkünse count(*) metodunu tüm tablo için değil Id sütunları için kullanın. 2- Mümkünse distinct metodu yerine group_by metodunu kullanın. 3- where, group_by, order_by gibi metodlarda indexlenmiş sütunları kullanın. 4- Bir sütunu birden fazla indexte kullanmayın. 5- Tablonuza gereksiz sütunlar için index oluşturmayın. 6- Bazen MySql yanlış index seçebilir, bu yüzden use index kullanın. 7- Index sayısı fazla olmayan alanlarda union işlemi için or […]

Read More

İl-İlçe Sql Kodu

Zaman zaman hepimizin ihtiyacı oluyor bu verilere. Bulabildiğim en güncel veritabanı dosyası bu. İçinde 7 Bölge, 82 il ve toplam 917 ilçe bilgisi bulunmakta. İndirmek için buraya tıklayın.

Read More

Stored Procedure ‘as’ Değişken Hatası

Geçen gün bir projenin veritabanına kullanıcı eklemek için prosedür yazarken sürekli syntax hatası alıp durdum. Gözümden kaçan şey ‘as’ isimli bir değişken adı veremeyecek olmammış. Örnek kod aşağıdaki gibi; DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_kullanici_ekle( IN `as` VARCHAR(50), IN ka VARCHAR(50), IN si VARCHAR(15), IN ep VARCHAR(50), IN ci BIT(1), IN ipp VARCHAR(40), IN kt DATETIME, […]

Read More

Full Text Search Desteklemeyen Tablo

Bugün yaptığımız bir e-ticaret sitesinin arama bölümü için mysql arama query’si ararken Full Text Search için aşağıdaki sorgu kodlarını yazdım: create table tabloAdi ( SiraNo int auto_increment not null, Adi varchar(20), Soyadi varchar(20), Yasi int, Adres text, primary key(SiraNo), unique id(SiraNo), fulltext(Adi, Soyadi, Adres) ); Full Text Search kodlarını denediğimde şu hatayı aldım: The used […]

Read More

Partition

Partition oluşturma çeşitleri; Range, List, Hash, Key, LinearHash. Biz örnek olarak Key Partition türünü uygulayacağız. Örnek Kod: CREATE TABLE sehir ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `sehir` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_INCREMENT=82 PARTITION BY KEY(id) PARTITIONS 6; Oluşturulan partition’ları görmek için şu sql sorgusunu çalıştırıyoruz: EXPLAIN […]

Read More

Max_Connection Ayarı

Çok ziyaretçi alan bir siteniz varsa, php kodlarının çalışmayıp, öylece beklemesini önlemek için MySql veritabanınıza aynı anda maksimum kaç bağlantı yapılacağını ayarlamak doğru bir hareket olacak. Peki nasıl? İşte şöyle: /etc/my.cnf dosyasını açıyoruz ve [mysqld] bölümüne gelip, aşağıdaki şekilde bir ekleme yapıyoruz: set-variable=max_connections=250 ve böylece max_connections parametremizi ayarlamış oluyoruz. Ancak; bu parametreyi öyle kafamıza göre […]

Read More