1- Mümkünse count(*) metodunu tüm tablo için değil Id sütunları için kullanın.

2- Mümkünse distinct metodu yerine group_by metodunu kullanın.

3- wheregroup_byorder_by gibi metodlarda indexlenmiş sütunları kullanın.

4- Bir sütunu birden fazla indexte kullanmayın.

5- Tablonuza gereksiz sütunlar için index oluşturmayın.

6- Bazen MySql yanlış index seçebilir, bu yüzden use index kullanın.

7- Index sayısı fazla olmayan alanlarda union işlemi için or yerine limit metodunu kullanın.

8- max metodunu kullanmak yerine tablonuza index ekleyerek order_by metodunu kullanın.

9- Mümkünse order_by rand() ifadesini kullanmamaya çalışın.

10- Her zaman limit x,y metodu performanslı olmayabilir.

11- where ifadesini kullandığınızda alt sorgu kullanmak yerine union metodunu tercih edin.

12- Bir tablodaki tüm verileri silmek için delete from tablo_adi komutu yerine truncate table tablo_adi komutunu kullanın. Bir diğer alternatif drop table tablo_adi ve create table tablo_adi komutlarını da kullanmak olabilir.

13- Eğer bir tablodaki tüm sütun verilerine ihtiyacınız yoksa sorgunuzu select * from tablo_adi yerine select sutun_adi from tablo_adi şeklinde hazırlayın.

14- Sadece iki farklı tablodaki Id sütunlarının bilgisini foreign key ile tutan bir tablonuz varsa, bu tabloya gereksiz yere auto increment ve primary key olan bir Id sütunu oluşturmayın. Onun yerine index kullanmak daha faydalı olabilir.

15- Gereksiz yere tablonuzu başka tablolarla foreign key ile bağlamayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">